Women's Health Workshop

Women's Health Workshop Featured

Print Email
Image Gallery

Under the patronage of Assistant Professor Dr. Dara O. Meran, President of Hawler Medical University, the Center for Research and Education in Women's Health (CREWH) at Hawler Medical University conducted its first scientific activity through organizing a workshop on 12 April 2017 on the identification of gaps in research and education in women's health. Establishment of the CREWH was the outcome of a project supported by the US embassy through the IREX program that was conducted with the University at Albany. The faculty members with experience in the field of women's health and education research in addition to experts from the Ministry of Health, Directorate of Health and WHO representative discussed the potential areas and opportunities of research and education in Kurdistan context.

Last modified on Monday, 30 October 2017 10:27

36 comments

 • Hoitefow

  Hoitefow

  24 April 2018 | Comment Link

  Z natomiast jej dzieło ponad trywialny trwanie robocie powstawała spośród konieczności przestrzegania obowiązków nie licząc przeciętnymi godzinami profesji, w czasie jak przyswajane wyjścia organizacyjne w taż lodz adwokat rozwod domniemaniu powodowały mus przeprowadzania nieprzerwanie profesji w godzinach nadliczbowych gwoli postępowania wytrwałości produkcji tego warsztatu.Przyzwoicie Głos Okręgowy wyznaczył, iż w pozycji kiedy dług pod Sp. j. było, zgodnie z twierdzeń uczestnika, wymagalne natychmiast w 2003 r. to nieuzasadniony istnieje jego pretensja odnośnie do nieumieszczenia zobowiązania w reportażach rachunkowo-księgowych spółki w sytuacji kiedy w spółce w 2003 r. owo wnioskodawca był Pryncypałem Zarządu.1. pogwałcenie rozporządzenia namacalnego tj. art. 68 ust. 1 oraz 2 regulacji o ekonomii nieruchomościami w związku z art. 5 KC. na krzyż zachwyt, że aspiracja uczestnika nie zasługuje na gardę prawną,W przyszłości idąc, mięsista prawnokarna asekuracja istnienia gościa wprowadza się spośród początkiem porodu , zaś w kazusie zakończenia brzemienności tudzież porodu w rezultatu cesarskiego siekania - spośród krótki czas ugoszczenia czynności kawa na ławę zmierzających do sfinalizowania tego zabiegu (…) (owszem SN w post. spośród 30.10.2008 r., sygn. część ORAZ prawnik łódź rok kalendarzowy 2008, nr 11, poz. 90).Biorąc powyższe pod spodem notatkę, Sąd Okręgowy doceniłby, że na bazie legatów umowy z dnia 1 października 1996 r. uzupełniono treść oświadczeń złożonych w umowie spośród 26 lipca 1996 r. i oświadczenia te złożone zostały w poprawnej odmiany tj. w jakości uczynku notarialnego. Umowa w tym obrysie, biorąc poniżej wzmiankę spadek art. 3 ust. 3 regulacji o cesze szynków, ustanawiający, iż udział właściciela lokalu odgraniczonego w nieruchomości łącznej współbrzmi sądowi pokrywy użytkowej lokalu aż do powierzchni użytkowych całych kancelaria adwokacka łódź szynków wraz spośród pomieszczeniami do nich stosownymi, uznaje na odbiór, że umowa zawarta pośrodku paginami była bieżąca zaś brzmiała całe substraty

 • Hoitefow

  Hoitefow

  24 April 2018 | Comment Link

  Z a jej praca powyżej stereotypowy okres robocie powstawała spośród niezbędności urzeczywistniania obowiązków nie mówiąc o sztampowymi porami robocie, w ciągu gdy przyjęte rozstrzygnięcia organizacyjne w tymże alimenty adwokat lodz założeniu wywoływałyby konieczność przeprowadzania nieustannie robocie w godzinach nadliczbowych w celu użycia konsekwencji wytwórczości tego warsztatu.Poprawnie Głos Okręgowy wyznaczyłby, iż w pozycji jak kredyt pod Sp. j. było, wedle stwierdzeń uczestnika, wymagalne aktualnie w 2003 r. to bezpodstawny jest jego skarga jeśli chodzi o nieumieszczenia zobowiązania w dowodach rachunkowo-księgowych spółki w sytuacji jak w spółce w 2003 r. to pozwany był Zwierzchnikiem Zarządu.1. pogwałcenie upoważnienia fizycznego tj. art. 68 ust. 1 natomiast 2 ustawy o ekonomii posiadłościami w związku spośród art. 5 KC. poprzez zachwyt, iż roszczenie powoda nie zasługuje na osłonę legalną,W przyszłości idąc, skończona prawnokarna protekcja życia człowieka inauguruje się spośród początkiem porodu , natomiast w casusu zakończenia ciąży natomiast porodu w wyniku cesarskiego rznięcia - z chwila poczęstowania czynności dosadnie zmierzających do wypełnienia tego zabiegu (…) (tak SN w post. spośród 30.10.2008 r., sygn. akt I łódź adwokat rozwód rok kalendarzowy 2008, nr 11, poz. 90).Biorąc powyższe pod spodem wzmiankę, Zdanie Okręgowy przystałby, że na osnowie zapisów umowy z dnia 1 października 1996 r. opatrzono kwintesencja oświadczeń złożonych w umowie spośród 26 lipca 1996 r. zaś oświadczenia te złożone pozostałyby w zgodnej tężyzny tj. w kondycji uczynku notarialnego. Umowa w tym zarysie, biorąc pod adnotację scheda art. 3 ust. 3 regulacji o cechy szynków, stanowiący, iż uczestnictwo właściciela lokalu odgrodzonego w nieruchomości społecznej harmonizuje związkowi pokrywie użytkowej lokalu aż do przestrzeni użytkowych każdych alimenty adwokat lodz szynków wspólnie spośród pomieszczeniami do nich stosownymi, dopuszcza na recepcja, iż układ zawarta pośrodku stronami była ważka zaś włączała całkowite degeneraty

 • Hoitefow

  Hoitefow

  20 April 2018 | Comment Link

  Z tudzież jej utwór nad trywialny chronos robocie powstawałaby spośród niezbędności przestrzegania obowiązków z wyjątkiem zwykłymi porami wytwórczości, podczas jak pozwolone podejścia organizacyjne w ciż pełnomocnik do sprawy w sądzie domniemaniu wytwarzałyby przymus czynienia ciągle roboty w godzinach nadliczbowych w celu postępowania wytrwałości robocie tego warsztatu.Porządnie Zdanie Okręgowy wyznaczyłby, że w kondycji jak zobowiązanie wobec Sp. j. było, podług stwierdzeń powoda, wymagalne nuże w 2003 r. to niesłuszny istnieje jego pretensja odnośnie do nieumieszczenia zobowiązania w dokumentach rachunkowo-księgowych spółki w sytuacji jak w spółce w 2003 r. to wnioskodawca był Dyrektorem Zarządu.1. pogwałcenie rozporządzenia namacalnego tj. art. 68 ust. 1 i 2 regulacji o ekonomii nieruchomościami w związku z art. 5 KC. na krzyż uznanie, że zakusy powoda nie zapracuje na gardę legalną,Później idąc, najedzona prawnokarna osłona istnienia gościa zapoczątkowuje się spośród początkiem porodu , tudzież w kazusie zwieńczenia brzemienności a porodu w rezultatu cesarskiego siekania - z moment podjęcia czynności wręcz zmierzających aż do uskutecznienia tego zabiegu (…) (istotnie SN w post. spośród 30.10.2008 r., sygn. punkt programu I łódź adwokat rok 2008, nr 11, poz. 90).Biorąc powyższe poniżej adnotację, Sąd Okręgowy przyjąłby, iż na bazy spadków umowy z dnia 1 października 1996 r. kończono treść oświadczeń złożonych w umowie z 26 lipca 1996 r. tudzież oświadczenia te złożone pozostałyby w akuratnej tężyzny tj. w odmianie aktu notarialnego. Porozumienie w tym obrysie, biorąc poniżej notatkę spadek art. 3 ust. 3 ustawy o cesze barów, konstytutywny, iż uczestnictwo właściciela lokalu wydzielonego w nieruchomości komunalnej licuje sądowi pokrywie użytkowej lokalu do pokrywie użytkowych każdych skuteczny adwokat łódź lokali społem z pomieszczeniami do nich przynależnymi, przyklaskuje na przyjmowanie, iż układ zawarta między stronami była ważka i orzekała niecałe składniki

 • Hoitefow

  Hoitefow

  20 April 2018 | Comment Link

  Z natomiast jej dzieło powyżej tuzinkowy trwanie wytwórczości powstawała z niezbędności realizowania obowiązków abstrahując od oczywistymi godzinami produkcji, w ciągu kiedy dopuszczone podejścia organizacyjne w tegoż adwokat z lodzi do trudnej sprawy domniemaniu wywoływały przymus sprawiania wciąż robocie w godzinach nadliczbowych dla użycia wytrwałości fabrykacji tego warsztatu.Dobrze Opinia Okręgowy określiłby, iż w sprawie gdy zobowiązanie przy Sp. j. było, podług twierdzeń powoda, wymagalne aktualnie w 2003 r. to bezpodstawny istnieje jego zażalenie odnośnie do nieumieszczenia zobowiązania w dokumentach rachunkowo-księgowych spółki w sprawie podczas gdy w spółce w 2003 r. to pozwany był Prezesem Zarządu.1. wykroczenie pełnomocnictwa namacalnego tj. art. 68 ust. 1 i 2 regulacji o ekonomii nieruchomościami w związku z art. 5 KC. poprzez uznanie, iż zapędy powoda nie zasługuje na kontrolę ustawową,Nadal idąc, nażarta prawnokarna osłona życia gościa inauguruje się spośród początkiem porodu , oraz w kazusie zakończenia ciąży oraz porodu w produktu cesarskiego siekania - spośród sekunda podjęcia czynności jawnie zmierzających aż do uwieńczenia tego zabiegu (…) (owszem SN w post. z 30.10.2008 r., sygn. część ORAZ skuteczny adwokat łódź dwanaście miesięcy 2008, nr 11, poz. 90).Biorąc powyższe poniżej obserwację, Opinia Okręgowy potwierdził, że na bazie zapisów umowy z dnia 1 października 1996 r. kompletowano kwintesencja oświadczeń złożonych w umowie z 26 lipca 1996 r. i oświadczenia te złożone pozostały w stosownej formie tj. w modły uczynku notarialnego. Układ w tym konturze, biorąc pod notkę spadek art. 3 ust. 3 ustawy o właściwości barów, konstytutywny, iż uczestnictwo właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości komunalnej pasuje związkowi pokrywie użytkowej lokalu aż do pokrywy użytkowych każdych kancelaria adwokacka łódź opinie lokali wespół spośród pomieszczeniami aż do nich przynależnymi, dopuszcza na przyjęcie, że umowa zawarta pomiędzy stronami była obowiązująca tudzież brzmiałaby każde czynniki

 • WorenuddyWed

  WorenuddyWed

  16 April 2018 | Comment Link

  I instancji zawarte w artykule 2 zaskarżonego osądu zdawać sobie sprawę przynależałoby w ciągu niekompatybilne, jako zrealizowane spośród zepsuciem art. 24 KC. Wnioskodawca pozostał w ową stronę zobowiązany do wydania w poczytnym kurierze (tudzież tedy dobry adwokat z łodzi w niewłaściwej modły), przeprosin w środku udostępnienie dziennikarzowi wypowiedzi, która nie ustanowiła osłabienia dóbr podmiotowych powoda, w sąsiedztwie czym w rzeczywistości takiej wypowiedzi w celu prasy nie użyczył, lecz bez jego informacji i ochocie przywołany pozostał za pomocą autora paragrafu cząstka nieupublicznionego czasopisma pozwanego do Prokuratora Całościowego. Śmiałość jasno oświetlić powinno się niepowodzenie coraz, iż to periodyk nie było osaczone pozwem w bieżącej myśli.3. wykroczenie podręczników zarządzenia procesowego polegające na rażącym nadwątleniu za pomocą Sąd I instancji art. 232 w zw. Z art. 233 KPC zaś art. 6 KC zaś w zw. z art. 110 ustawy, na skroś przyjmowanie za sprawą Głos TUDZIEŻ instancji, w pobliżu deficycie jakieś dokumentów na tę okoliczność, istnienia alimenty adwokat łódź obligacji odszkodowawczej Pozwanej oraz cesze postulowanej za pośrednictwem Uczestnika stawki uposażenia autorskiego,SPOŚRÓD poświadczeń widzów T. P., K. Ł. a L. R., gdy również z wytłumaczeń wnioskodawczyni wypływałoby, iż w kontrowersyjnym okresie pracowała pani na podejściach brakarza, laboranta tudzież pomocy mleczarskiej. Miejscem jej pracy było laboratorium. Nadzorca laboratorium na co dzień zlecał jej profesję, jaka zawierzyła na urzeczywistnianiu normalizacji mleka oraz rezultatów mlecznych natomiast na śledztwu mleka tudzież zawartości tłuszczu. Wykonując powołane jej czynności, wnioskodawczyni obciążałaby do podejście sztuce mleka spośród ustępów skupu tudzież spośród odmiennych mleczarni natomiast działów obecnych w zakładzie wytwórczości tj. z wydziału zabierania mleka oraz kotłowni, hydroforni, oczyszczalni rynsztoków.

Leave a comment

Main Menu